PRODUCTES PER EMPRENEDORS

 

AVALIS EMPRÈN

 

Beneficiaris: Pimes, microempreses i autònoms, constituïdes o donades d'alta a l'IAE en el darrers tres anys.

Finalitat: Aval per a préstecs davant entitats financeres, per finançar actius fixes i primer abastiment del negoci (màxim 40% del total del finançament del primer abastiment).

Termini: Fins a 120 mesos (amb possibilitat de carència fins a 12 mesos)

Import: Fins a 100.000 € per titular i amb un màxim del 90% de l´inversió. En el cas d´inmobles, màxim el 50% de l´inversió.

Condicions: Mutualitat: 200 €

Comissió obertura: Contactar amb Avalis

Comissió anual de risc: Contactar amb Avalis

 

AVALIS COMERÇ

 

Beneficiaris: Pimes, microempreses i autònoms del sector comerç.

Finalitat: Aval per a préstecs davant entitats financeres, per finançar actius fixes fins al 100%, i circulant fins el 50%.

Termini: Actius fixes: Fins a 96 mesos (amb possibilitat de 12 mesos de carència).

Circulant: Fins a 36 mesos.

Import: Fins a 250.000 € per titular.

Condicions: Mutualitat: 200 €

Comissió obertura: Contactar amb Avalis

Comissió anual de risc: Contactar amb Avalis

 

PRÉSTEC ADQUISICIÓ LLICÈNCIA TAXI

 

Aval 100% del préstec.

Import màxim 90 % preu compra-venta llicència.

Termini màxim: 144 mesos.

Garanties: Penyora llicència Taxi i garantia personal.

 

Sol·licitud

 


 generalitat 2  ICF  ICF IFEM (logo oficial)  logocersa-ministerio1color-crop2
 UNIONEUROPEA logoSGR-CESGAR  logocersa ministerio1color crop  FEI