PRODUCTES PER A PIMES

 

Avals Financers

Són aquells que garanteixen riscos dineraris davant Entitats Financeres.

S’apliquen a:

  • Finançament d’empreses de nova creació
  • Finançament d’inversions en actiu fix a llarg termini
  • Finançament de les necessitats de circulant
  • Bestretes de subvencions

L’aval d’AVALIS és compatible amb qualsevol operació tramitada a través de convenis públics oficials (ICO, ICF Crèdit, CDTI, Autoempresa, etc.)

Avals Econòmics

Són aquells que garanteixen riscos dineraris davant de tercers.

S’apliquen a:

  • Responen del compliment de contractes davant proveïdors i/o clients
  • Avals nacionals e internacionals

 

Avals Tècnics

Són aquells que garanteixen riscos d’obligacions no dineràries responent en cas d’incompliment dels compromisos contrets pels avalats.

S’apliquen a:

  • Licitacions de concursos públics davant l’Administració
  • Avals en cumpliment d'una garantia

 generalitat 2  ICF  ICF IFEM (logo oficial)  logocersa-ministerio1color-crop2
 UNIONEUROPEA logoSGR-CESGAR  logocersa ministerio1color crop  FEI